TRACK PILE

Track Pile
Evropski patent 102016000072862 z dne 12.07. 2016

TRACK PILE je revolucionarna tehnologija za utrjevanje terena, ki omogoča vgradnjo mikropilotov NOVATEK do velike globine v izjemno kratkem času. 

Naprava lahko potisne v teren po dva mikropilota hkrati z uporabo dveh hidravličnih cilindrov. 

Sila potiskanja vsakega pilota se meri neodvisno neposredno med vgradnjo, zato je možen natančen nadzor nad doseženo globino vsakega elementa. Ta nova tehnologija je primerna za sanacijo zgradb, temeljev in tal med izvajanjem gradbenih del in na obstoječih objektih, potrebnih popravila. Zaradi visokega tlaka, ki ga zagotavlja hidravlični pogon, piloti lahko dosežejo večje globine kot pri montaži po klasičnih postopkih. Tako vgrajeni piloti dosežejo polno projektno nosilnost takoj po opravljeni montaži. Na njihovo nosilnost ne vplivajo spremembe vremena, dvigovanje podtalnice, izpiranje tal in strjevanje glinenih plasti. 

Tehnologijo TRACK PILE odlikuje visoka produktivnoste, saj lahko posamezna naprava vgradi tudi do 80 mikropilotov na dan.

 

Področja uporabe


− temelji različnih tipov osnovnih plošč, nosilnih sten ali nosilcev tudi med gradnjo;
− preventivno ojačanje tal industrijskih objektov med gradnjo ali sanacija obstoječih tal;
− betonski cestni odseki;
− betonske ploščadi za težko strojno opremo, stebre, cisterne, bazene in druge objekte;
− cestni in železniški mostovi in viadukti;
− letališke steze in letališki terminali.

 

Prednosti


− močno zmanjšani stroški in čas vgradnje, tudi do 80 mikropilotov na dan;
− natančno doseganje globine ali prednapetosti v skladu s projektom;
− brez predhodnega  vrtanja ali izkopavanje terena in vbrizgavanje betonitnih in cementnih mas za ojačanje tal;
− po končani vgradnji  mikropilotov s tehnologijo TRACKPILE, je mogoče takoj nadaljevati temeljenje in druga gradbena dela.