UTRJEVANJE IN DVIG POSEDLIH TLAKOV
DVIG VSE DO 20–30 CM ZA PONOVNO IZRAVNAVO TLAKA

VZROKI POSEDANJA

Posedanje tlakov in tal v zasebnih ali industrijskih objektih je neposredna posledica poslabšanja geomehanskih lastnosti terena. Posedanje tlaka lahko pripišemo enemu ali več medsebojno povezanim vzrokom. Glavni vzroki so: premikanje terena pod objektom zaradi slabega utrjevanja med gradnjo, izpiranje zaradi puščanja komunalnih vodov in meteorne vode, povečanje obremenitve temelja zaradi povečane teže objekta, spremembe v stopnji zasičenja zemljine z vodo in vibracije v terenu, ki jih povzroča prehod viličarjev ali drugih težkih strojev. Posedanje tlakov se običajno pojavlja na terenih z visoko koncentracijo glinastih skrilavcev ali nanošene zemljine.
Poslabšanje geotehničnih značilnosti terena, posebno še glinastega, spreminja njegovo fizikalno-kemične lastnosti in kroženje vode v podtalju, kar z izpiranjem tanjših plasti glinastih skrilavcev povzroča votlinice. Navedeni pojavi povzročajo plazenje tal in posedanje tlakov ob nastajanju površinskih razpok.

DOKONČNA REŠITEV

Utrjevanje temeljev in terena je osnovnega pomena za dokončno sanacijo posedanja tlakov in posledičnim nastankom razpok v tleh. Z utrjevanjem temeljev se okrepi območje podtalja, ki je podvrženo pritiskom teže tlaka. Tako neposredno odpravimo probleme in se izognemo dodatnemu nevarnemu posedanju laka, ki lahko v določenih primerih ogroziti uporabnost objekta. Najprimernejša rešitev je vbrizganje ekspandirajoče smole, ki s svojimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi omogoča hitro utrditev in dvig tal. V zahtevnejših primerih je potrebna kombinirana metoda, poleg vbrizganja smole se uporabijo tudi nosilni mikropiloti. Smole utrdijo plast terena takoj pod tlakom, zapolnijo nastale votline s pritiskom na spodnje plasti zemljine in dvignejo pod tudi od 20 do 30 cm, dokler niso tla spet povsem poravnana. Nosilni piloti zaključijo proces sanacije s prenosom pritiskov zaradi teže objekta na globje in trdnejše nosilne plasti zemljine z manjšo možnostjo stiskanja in lezenja smol. Ta pristop prepreči točkovno posedanje po izvedenam posegu.

Dokončno rešitev ponuja Novatek s svojimi tehnologijami, ki predstavljajo najsodobnejše in najinovativnejše metode v gradbeništvu in industriji na področju neinvazivnega ali maloinvazivnega utrjevanja terenov in temeljev, ki so osnova za hitro izvedbo tisočev posegov letno z 10-letno garancijo. Omenjene tehnološke rešitve so rezultat razvojnega dela strokovnjakov  in tehnologov, dela pa izvajajo strokovno usposobljeni izvajalci z večletnimi izkušnjami.

Novatek zagotavlja dokončno rešitev problemov posedanja ali razpadanja tlakov in tal! Zajamčeno !

Naše tehnologije