STRUKTURNA UTRDITEV ZGRADB ALI INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV

KOMBINIRAN SISTEM TLAČNI MIKROPILOTI + EKSPANDIRAJOČE SMOLE: ZA DOKONČNO REŠITEV PROBLEMA POŠKODB NA OBJEKTIH

VZROKI

Posedanje terenov lahko pripišemo posameznemu ali več različnim vzrokom. Glavni vzroki so: povečanje obremenitve temelja zaradi povečane teže objekta, nadzemni ali podzemni izkopi v neposredni bližini objekta, spremembe v porazdelitvi medplastnih pritiskov, spremembe v stopnji zasičenja zemljine z vodo in vibracije v terenu, ki so lahko naravne ali jih povzroča človek na površini ali pod objektom. 

REŠITEV

Utrjevanje temeljev in terena je osnovnega pomena za dokončno sanacijo posedanja objektov in posledičnim nastankom razpok v zidovih. Z utrjevanjem temeljev se okrepi območje podtalja, ki je podvrženo pritiskom teže objekta. Tako neposredno odpravimo probleme in se izognemo dodatnemu nevarnemu posedanju, ki lahko v določenih primerih ogroziti statiko celotnega objekta ali njeno uporabnost. Utrjevanje se lahko izvede pri novogradnjah ali na obstoječih objektih. V obeh primerih je potrebno utrditi podtalje z vbrizganjem ekspandirajočih smol pod temelje, kar izboljša geomehanske lastnosti terena na katerega delujejo sile teže objekta. Nosilni piloti zaključijo proces sanacije s prenosom pritiskov zaradi teže objekta na globje in trdnejše nosilne plasti zemljine. Ta pristop omogoča utrditev celotnega sklopa terena in temelja.

Dokončno rešitev ponuja Novatek s svojimi tehnologijami, ki predstavljajo najsodobnejše in najinovativnejše metode v gradbeništvu in industriji na področju neinvazivnega ali maloinvazivnega utrjevanja terenov in temeljev, ki so osnova za hitro izvedbo tisočev posegov letno z 10-letno garancijo. Omenjene tehnološke rešitve so rezultat razvojnega dela strokovnjakov in tehnologov, dela pa izvajajo strokovno usposobljeni izvajalci z večletnimi izkušnjami.

Novatek zagotavlja dokončno rešitev problemov posedanja temeljev, temeljnih plošč ali zidov in tako preprečuje nastajanje razpok! Zajamčeno !

Naše tehnologije