PILOTI IZ ARMIRANE SMOLE 
Evropski patent EP2209948B1 podeljen 16.11. 2007

ZA PRENOS STRUKTURNIH OBREMENITEV ZGRADB NA NOSILNE PLASTI ZEMLJINE

PODROČJA UPORABE:

– utrjevanje temeljev iz armiranega betona kateregakoli tipa pri novogradnjah, kjer je treba povečati nosilnost zaradi slabih geotehničnih značilnosti terena;
– utrjevanje obstoječih zgradb, pri katerih je posedanje temelja poškodovalo in povzročilo razpoke v nadzidavah;
– utrjevanje tal industrijskih objektov, pri katerih je treba povečati nosilnost temeljev zaradi vgradnje težkih industrijskih strojev in naprav (stružnice, rezkalniki, robotizirana skladišča, težki stroji, podesti, notranje konstrukcije).

OPIS TEHNOLOGIJE

Ta tehnologija predvideva vrtanje lukenj, v katere se vstavi jeklena armatura, ki tvori jedro pilota iz armirane smole, nato pa vbrizganje ekspandirajoče smole okrog armature in prostor med armaturo in terenom. Po ekspanzijo in strjevanju smole nastane z armaturo ojačan nosilni pilot.
Uporaba mikropilotov iz ojačane smole je potrebna za prenos dela obremenitve terena zaradi teže objekta preko togega pilota na nosilne plasti zemljine. Maksimalna dosegljiva globina je pri tej tehniki okrog 5 do 6 m od zemeljske površine. Uporaba pilotov iz armirane smole je primerna:
– pri omejevanju razprostranjenja vbrizgane ekspandirajoče smole, v izogib pretirani porabi;
– pri visoki prilagodnjivosti za izvedbo sanacije tudi v majhnih, ozkih prostorih, z omejeno delovno višino (kleti, prostori pod stopnišči, podkleteni prostori), ker omogoča delo brez uporabe goseničnih vozil.
Dosedanje raziskave so na osnovi številnih poskusov z obremenitvijo omogočile razvoj zanesljivega modela izračun nosilnosti pilotov iz armirane smole. Rezultati teh raziskav so opisani v poročilih, ki so na zahtevo na razpolago tehničnemu osebju strank, skupaj z modelom za izračun nosilnosti.

OPIS IZVEDBE

Vgradnja pilotov iz smole poteka v različnih fazah:
– vrtanje lukenj premera 7 cm skozi temelj z ročnim prenosnim vrtalnikom ali z vrtalnikom, montiranim na majhnem goseničnem vozilu;
– vrtanje predizvrtin v teren pod temeljem z napravo za vodne vrtine, dokler se ne doseže plast zemljine, ki je dovolj nosilna, da prenese strukturne obremenitve, ki jih povroča objekt;
– vstavljanje jeklenih letev kot armature pilota iz smole, v izvrtine;
– vbrizganje ekspandirajoče smole v pilot in prostor med armaturo in terenom.
Ekspanzija smole v mejah izvrtine tvori končno cilindrično obliko pilota in zagotavlja spoj z armaturo. Ko se med vbrizgavanjem smole izvrtina zapolni, se smola usmeri navzgor in pod nogo temelja oblikuje nekaj centimetrov debelo plast. Ta plast še močneje zatesni prostor med terenom in temeljem in lahko omogoči tudi sočasni dvig objekta, če je to potrebno v skladu s projektom.

MIKROPILOTI IZ ARMIRANEGA BETONA

MIKROPILOTI IZDELANI IZ CEMENTNIH MALT VISOKE ODPORNOSTI

Pri izdelavi mikropilotov se lahko namesto smole uporabi tudi ekspanzijska cementna malta (npr. Emaco S55). Tehnika izdelave je povsem enaka tehniki izdelave s poliestrskimi smolami, ojačanimi s steklenimi vlakni, razen zadnje faze izdelave, pri kateri se namesto smole vzdolž armature pilota vbrizga cementna malta. Mikropiloti iz armiranega betona ne omogočajo dvigovanja posedlih tal in objektov.