NOSILNI MIKROPILOTI
Brevetto europeo EP2918731B1 del 12/03/2014

PRENOS STRUKTURNIH OBREMENITEV NA NOSILNE PLASTI TERENA

PODROČJA UPORABE:

– utrjevanje temeljev iz armiranega betona kateregakoli tipa pri novogradnjah, kjer je treba povečati nosilnost zaradi slabih geotehničnih značilnosti terena;
– utrjevanje obstoječih zgradb, pri katerih je posedanje temelja poškodovalo in povzročilo razpoke v nadzidavah;
– utrjevanje tal industrijskih objektov, pri katerih je treba povečati nosilnost zaradi vgradnje težkih industrijskih strojev in naprav (stružnice, rezkalniki, robotizirana skladišča, težki stroji, podesti, notranje konstrukcije).

OPIS TEHNOLOGIJE

Nosilni mikropiloti MP/60 predstavljajo rešitev za globoko temeljenje in najnaprednejšo Novatekovo tehnologijo med vsemi  modernejšimi  tehnologijami za nizkoinvazivno utrjevanje temeljev. Ta tehnika utrjevanja se uporablja, kadar se posedanje ne omejuje samo na sfero vertikalnih pritiskov in je zato treba prenesti strukturno obremenitev s površine terana na na globlje ležeče, trdnejše in manj stisljive plasti zemljine.
Prednosti mikropilotov MP/60:
– minimalna invazivnost v primerjavi s klasičnimi sistemi;
– možnost preverjanja nosilnosti vsakega uporabljenega mikropilota s pomočjo nadzora nad silo vtiskanja v teren preko izmerjenega tlaka na hidravličnem cilindru. Ta način omogoča pravilno vertikalno pozicioniranje mikropilotov, tako da vedno zagotovijo zahtevano nosilnost, ne glede na razmerje med globino montaže in presek pilota;
– preverjanje obremenitve se lahko izvedejo s pomočjo sider, uporabljenih za vstavljanje pilota, pri čemer se nosilnost ne zmanjša, pilot pa se ne poškoduje.

Mikropilote MP/60 imenujemo pilote z izboljšanim oprijemom, ker imajo posebno rebrasto zunanjo površino, ki poveča upor pri bočnem trenju in dodatno utrdi teren.

OPIS IZVEDBE

Z vrtalnim strojem se najprej pripravijo izvrtine premera približno 7 cm vertikalno skozi osnovni temelj objekta. Če objekt nima osnovnega temelja, potem se lahko vrtine izvrtajo tudi pravokotno ali z majhnim nagibom skozi temeljni zid.
Mikropilot se skozi izvrtino vstavi z orodjem na osnovi hidravličnega cilindra, ki potiska v teren elemente pilota dolžine enega metra, premera 6,1 cm in debeline 0,8 cm, s spojem na konični navoj. Postopek se prekine, ko pilot doseže togi substrat, kar je potrebno za prenos strukturne obremenitve na teren s silo, ki ustreza teži  22–25 ton.
Ko se pri vgradnji doseže maksimalni tlak, se med glavo mikropilota in temeljem izvede povezava z ekspanzijsko cementno malto za natančno sidranje tipa Emaco S55, s tlačnim oprijemom  6 MPa.
Pri pilotih MP/60 se po vgradnji izboljša  bočni oprijem vzdolž pilota. Zato se po nekaj dneh nosilnost pilotov poveča nad vrednost zabeleženo med vgradnjo.. Piloti MP/60 so opremljeni z različnimi konicami glede na različne lastnosti slojev zemljine, ki jih je treba prebiti do nosilnega sloja.