UTRJEVANJE TEMELJEV

NAJBOLJŠE TEHNOLOGIJE ZA UTRJEVANJE TEMELJEV

VZROKI POSEDANJA

Posedanje temeljev lahko od primera do primera pripišemo posameznemu ali več različnim vzrokom. Glavni vzroki so: sušenje terena zaradi suše in izruvanja korenin rastlin, izpiranje zaradi puščanja komunalnih cevi, povečanje obremenitve temelja zaradi povečane teže objekta, nadzemni ali podzemni izkopi v neposredni bližini objekta, spremembe v porazdelitvi medplastnih pritiskov, spremembe v stopnji zasičenja zemljine in vibracije v terenu, ki so lahko naravne ali jih povzroča človek na površini ali pod objektom.

REŠITEV

Utrjevanje temeljev in terena je nujno za dokončno rešitev pri posedanju objektov in posledičnim nastankom razpok v zidovih. Utrjevanje terena in temeljev okrepi nosilnost območja, ki je izpostavljeno delovanju sil teže objekta. Na ta način neposredno odpravljamo vzroke za posedanje in se izognemo nadljnemu posedanju, ki lahko v skrajnih primerih ogrozi statično stabilnost objekta ali njeno uporabnost. Utrjevanje je primerno pri problemih na novih in obstoječih objektih. V obeh primerih se sanacija temelja in terena pod njim izvede z vbrizgavanjem ekspandirajočih smol, ki izboljšajo geotehnične lastnosti obremenjenega terena, in z dokončnim prenosom sil teže objekta na globlje in trdnejše plasti v zemljini preko uporabe nosilnih mikropilotov Novatek. Ta pristop omogoča utrditev celotnega sklopa terena in temelja.

Dokončno rešitev ponuja Novatek s svojimi tehnologijami, ki predstavljajo najsodobnejše in najinovativnejše metode v gradbeništvu in industriji na področju neinvazivnega ali maloinvazivnega utrjevanja terenov in temeljev, ki so osnova za hitro izvedbo tisočev posegov letno z 10-letno garancijo. Omenjene tehnološke rešitve so rezultat razvojnega dela strokovnjakov in tehnologov, dela pa izvajajo strokovno usposobljeni izvajalci z večletnimi izkušnjami.

Novatek zagotavlja dokončno rešitev problemov posedanja temeljev, temeljnih plošč ali zidov in tako preprečuje nastajanje razpok! Zajamčeno!

Naše tehnologije