POSEDANJE IN SANACIJA HIŠ

NAJINOVATIVNEJŠE TEHNOLOGIJE ZA UTRJEVANJE IN OJAČANJE HIŠ Z RAZPOKAMI, POSEDLIH ALI NAGNJENIH HIŠ

VZROKI POSEDANJA

Da bi razumeli posege, potrebne za sanacijo individualnih hiš, je treba najprej spoznati vzroke, ki so privedli do poškodb. Pojav razpok in poškodb v notranjih in zunanjih stenah hiše kaže na to, da se teren pod objektom dinamično spreminja. Skoraj nemogoče je najti objekte brez vsaj majhnih razpok, problem pa postane resen, ko se majhne razpoke na notranjih in zunanjih zidovih povečajo in postanejo številčnejše. To je znak pretiranega in zaskrbljujočega posedanja terena pod temelji. Neposredni vzrok nastajanja razpok v notranjih ali zunanjih zidovih je premik temelja, toda le-ta je lahko posledica velikega števila raznih vplivov. Temelj ali tla se lahko sčasoma posedejo zaradi povečane obremenitve (dvigovanje tal, koncentracija obremenitev ali prisotnost težkih strojev na določenem mestu v notranjosti zgradbe) ali zaradi poslabšanja geotehničnih karakteristik terena (suša ali zunanji dejavniki). Ti dejavniki spreminjajo sestavo in geomehanske lastnosti zemljine in pretok vode v podtalju, kar povzroča premike v terenu in zato tudi posedanje ali nagibanje hiše.

REŠITEV

Utrjevanje terena je osnovnega pomena za dokončno sanacijo posedanja ali nagibanja hiše. Z utrjevanjem terena in temeljev se okrepi območje podtalja, ki je podvrženo pritiskom teže objekta. Tako neposredno odpravimo probleme in se izognemo dodatnemu nevarnemu posedanju in nagibanju, ki lahko v določenih primerih ogroziti statiko celotne hiše ali njeno uporabnost. Utrjevanje se lahko izvede pri novogradnjah ali na obstoječih objektih. V obeh primerih je potrebno utrditi podtalje z vbrizganjem ekspandirajočih smol pod temelje, kar izboljša geomehanske lastnosti terena na katerega delujejo sile teže objekta. Nosilni piloti zaključijo proces sanacije s prenosom pritiskov zaradi teže objekta na globje in trdnejše nosilne plasti zemljine. Ta pristop omogoča utrditev celotnega sklopa terena in temelja.

Dokončno rešitev ponuja Novatek s svojimi tehnologijami, ki predstavljajo najsodobnejše in najinovativnejše metode v gradbeništvu in industriji na področju neinvazivnega ali maloinvazivnega utrjevanja terenov in temeljev, ki so osnova za hitro izvedbo tisočev posegov letno z 10-letno garancijo. Omenjene tehnološke rešitve so rezultat razvojnega dela strokovnjakov  in tehnologov, dela pa izvajajo strokovno usposobljeni izvajalci z večletnimi izkušnjami.

Novatek zagotavlja dokončno rešitev problemov nagibanja in posedanja temeljev hiš ter tako preprečuje nastajanje razpok! Zajamčeno !

Naše tehnologije