FAZE DEL

Poglej kako deluje LIFT PILE® in kako teče postopek izravnavanj posedle zgradbe

PODROČJA UPORABE

Tehnologija LIFT PILE® se lahko uporablja za odpravljanje različnih napak pri posedanju temeljev in terena.

PREDNOSTI LIFT PILE MIKROPILOTOV

Inovativna tehnologija ponuja vrsto prednosti pred klasičnimi metodami sanacije temeljev

PRENESI TEHNIČNA NAVODILA

zahtevaj brezplačno kopijo tehničnih navodil LIFT PILE® ali zaprosi za obisk in svetovanje našega specialista

LIFT PILE® (Evropski patent EP2918731B1 z dne 12.03. 2014). 
Mikropilot, ki dvigne in uravna nagnjene objekte.

LIFT PILE® je Novatekova inovativna tehnologija, ki omogoča dvig in utrjevanje nagnjene konstrukcije tako, da se teža stavbe prenese na globlje in odpornejše sloje tal. LIFT PILE® rešuje probleme z posedanjem zgradb, temeljev, konstrukcij in armiranobetonskih plošč z dvigovanjem in izravnavanjem elementov strukture. Tehnologija LIFT PILE® je sestavljena iz jeklenega mikropilota z izboljšanim oprijemom in nastavljivo prednapetostno napravo.
Nosilni mikropilot je, sestavljena iz več jeklenih modulov z izboljšanim oprijemom in med seboj povezanih z dvovijačno matico. Ti so globoko vtisnjeni  v teren s pomočjo hidravličnega cilindra, z jeklenimi palicami zasidranega na gradbeni element ali konstrukcijo, ki jo je treba dvigniti in utrditi.

Nastavljiva prednapetostna naprava je posebno zasnovana konična matica, ki se  vgradi na zgornji del mikropilota in se s pomočjo meritve navora  razapre v notranjosti izvrtine v temelju dokler ne doseže primerno toge povezave s temeljem ali ploščo. Nato se lahko s sukanjem mikropilota ob kontroli hidravličnega tlaka dvigne celoten temelj ali plošča ob mikropilotu do višine, ki jo zahteva projektna dokumentacija.