UTRJEVANJE TEMELJNIH PLOŠČ

REŠITEV Z UPORABO DVEH ODLIČNIH TEHNOLOGIJ: MIKROPILOTI IN SMOLE

VZROKI

Temeljne plošče se uporabljajo ko nosilne strukture objektov, kadar je potrebna velika naležna površina, da se sile teže objekta razporedijo po večji površini in se izognemo točkovni obremenitvi. Predvsem se uporabljajo pri gradnji objektov na terenih s slabimi geofizikalnimi lastnostmi (glinasti tereni ali tereni z nanešeno zemljo oz. materialom). Posedanje temeljnih plošč lahko pripišemo posameznemu ali več verižno povezanim vzrokom. Glavni vzroki so : nepravilna porazdelitev teže vzdolž plošče, razlike v nosilnosti terena, posegom v yemljino v bližini objekta, ali izpiranje zemljine zaradi puščanja komunalnih vodov. Tako posedanje se običajno pojavlja na terenih z visoko koncentracijo glinastih skrilavcev ali nanošene zemlje.

REŠITEV

Temeljne plošče se običajno uporabljajo na terenih s slabo nosilnostjo in so preračunane tako, da je posedanje zgradbe po gradnji omejeno in enakomerno. Pogosto se dogaja, da pride pri zgoraj navedenih primerih do posedanja na posameznih točkah, neenakomerno, kar povzroča nagib zgradbe. Novatekova tehnologija zmore dvigniti zgradbo (vse od 20 do 30 cm) z ekspandirajočimi smolami in jo dokončno utrditi z vgradnjo tlačnih mikropilotov. Najboljša in cenovno najugodnejša rešitev je preventiven poseg v fazi izdelave temeljne plošče, ki predvideva vgradnjo zadostnega števila mikropilotov za ohranjanje ravnotežja.

Dokončno rešitev ponuja Novatek s svojimi tehnologijami, ki predstavljajo najsodobnejše in najinovativnejše metode v gradbeništvu in industriji na področju neinvazivnega ali maloinvazivnega utrjevanja terenov in temeljev, ki so osnova za hitro izvedbo tisočev posegov letno z 10-letno garancijo. Omenjene tehnološke rešitve so rezultat razvojnega dela strokovnjakov  in tehnologov, dela pa izvajajo strokovno usposobljeni izvajalci z večletnimi izkušnjami.

Novatek zagotavlja dokončno rešitev problema posedanja temeljnih plošč! Zajamčeno !

Naše tehnologije