RAZPOKE V ZUNANJIH IN NOSILNIH STENAH OBJEKTOV

SANACIJA RAZPOK V NOTRANJIH IN ZUNANJIH STENAH OBJEKTOV

VZROKI

Pojav razpok v notranjih in zunanjih stenah objektov je pogosto znak, da se teren pod objektom dinamično spreminja. Skoraj nemogoče je najti objekte brez vsaj majhnih razpok, problem pa postane resen, ko se majhne razpoke na notranjih in zunanjih zidovih povečajo in postanejo številčnejše. To je znak pretiranega in zaskrbljujočega posedanja terena pod temelji.
Neposredni vzrok nastajanja razpok v notranjih ali zunanjih zidovih je premik temelja, toda premik temelja je lahko posledica velikega števila različnih vplivov. Temelj ali tla se lahko sčasoma posedejo zaradi povečane obremenitve (dvigovanje tal, koncentracija obremenitev ali prisotnost težkih strojev na določenem mestu v notranjosti zgradbe) ali zaradi poslabšanja geotehničnih karakteristik terena (suša ali zunanji dejavniki).
Ti dejavniki spreminjajo kemično naravo zemljine terena in pretok vode v podtalju, kar povzroča premike v terenu in zato tudi posedanje temeljev, temeljnih plošč in zidov.

REŠITEV

Rešitev za preprečevanje nastajanja razpok je utrjevanje temeljev in terena pod njimi. Nikakor ne smemo pozabiti, da sta teren in temelj povezana, zato je treba tudi problem obravnavati in rešitev prilagoditi celoti. Najboljša rešitev je utrjevanje tako terena kot temeljev, da se izboljšajo njihove geotehnične lastnosti. Kadar terena ni možno utrditi, je potrebno objekt povezati z nosilnimi plastmi terena pod njim, ki ima primerne geofizikalne lastnosti, da prenese obremenitve teže celotnega objekta. Take plasti so pogosto globoko v zemljini pod objektom in jih lahko dosežemo le s pomočjo primerne tehnologije.

Dokončno rešitev ponuja Novatek s svojimi tehnologijami, ki predstavljajo najsodobnejše in najinovativnejše metode v gradbeništvu in industriji na področju neinvazivnega ali maloinvazivnega utrjevanja terenov in temeljev, ki so osnova za hitro izvedbo tisočev posegov letno z 10-letno garancijo. Omenjene tehnološke rešitve so rezultat razvojnega dela strokovnjakov  in tehnologov, dela pa izvajajo strokovno usposobljeni izvajalci z večletnimi izkušnjami.

Novatek zagotavlja dokončno rešitev problemov posedanja temeljev, plošč in zidov in tako preprečuje nastajanje razpok! Zajamčeno !

Naše tehnologije