UTRJEVANJE TEMELJEV

IDEALNA REŠITEV ZA UTRJEVANJE IN OJAČANJE TEMELJEV, PODVRŽENIH POSEDANJU, UDIRANJU ALI POGREZANJU

VZROKI POSEDANJA

Pojav posedanja in ugrezanja temeljev je lahko posledica velikega števila raznih vplivov. Temelj ali teren se lahko sčasoma posedejo zaradi poslabšanja nosilnosti temeljev, suše, nepravilne konstrukcije, povečane obremenitve, nadzemnih ali podzemnih izkopov v neposredni bližini objekta, spremembe v porazdelitvi medplastnih pritiskov, spremembe v stopnji zasičenja zemljine in vibracije v terenu, ki so lahko naravne ali jih povzroča človek na površini ali pod objektom. Vpliv posameznih dejavnikov določa obseg spremembe stabilnosti temeljev. Pod njihovim vplivom lahko se lahko temelji posedejo, ali se v najslabšem primeru, ugreznejo v teren.

REŠITEV

Utrjevanje terena je osnovnega pomena za dokončno sanacijo posedanja ali nagibanja hiše. Z utrjevanjem terena in temeljev se okrepi območje podtalja, ki je podvrženo pritiskom teže objekta. Tako neposredno odpravimo probleme in se izognemo dodatnemu nevarnemu posedanju in nagibanju, ki lahko v določenih primerih ogroziti statiko celotne hiše ali njeno uporabnost. Utrjevanje se lahko izvede pri novogradnjah ali na obstoječih objektih. V obeh primerih je potrebno utrditi podtalje z vbrizganjem ekspandirajočih smol pod temelje, kar izboljša geomehanske lastnosti terena na katerega delujejo sile teže objekta. Nosilni piloti zaključijo proces sanacije s prenosom pritiskov zaradi teže objekta na globje in trdnejše nosilne plasti zemljine. Ta pristop omogoča utrditev celotnega sklopa terena in temelja.

Dokončna rešitev je Novatek s svojimi tehnologijami, ki predstavljajo najsodobnejše in najbolj inovativne tehnike v gradbenem in industrijskem inženirstvu  glede neinvazivnega ali malo invazivnega in hitrega vsakoletnega utrjevanja podstavkov z 10-letno garancijo. Navedene tehnološke rešitve so sad dela strokovno usposobljenih tehnologov, izvajajo pa jih specializirani izvajalci z večletnimi izkušnjami.

Novatek zagotavlja dokončno rešitev problemov posedanja ali pogrezanja temeljev ter tako preprečuje nastajanje razpok! Zajamčeno !

Naše tehnologije