NOSILNI MIKROPILOTI IN EKSPANDIRAJOČE SMOLE

POPOLNA NAVEZA DVEH TEHNOLOGIJ!

PODROČJA UPORABE:

– utrjevanje temeljev iz armiranega betona kateregakoli tipa pri novogradnjah, kjer je treba povečati nosilnost zaradi slabih geotehničnih značilnosti terena;
– utrjevanje obstoječih zgradb, pri katerih je posedanje temelja poškodovalo in povzročilo razpoke v nadzidavah;
– utrjevanje tal industrijskih objektov, pri katerih je treba povečati nosilnost temeljev zaradi vgradnje  težkih industrijskih strojev in naprav (stružnice, rezkalniki, robotizirana skladišča, težki stroji, podesti, notranje konstrukcije).

OPIS TEHNOLOGIJE

Gre za mešano tehniko, ki uporablja utrjevalne karakteristike smol z nadzorovanim ekspandiranjem, v sodelovanju z nosilno sposobnostjo jeklenih nosilnih mikropilotov MP/60. Ta kombinacija tehnologij zagotavlja odlične rezultate pri naslednjih vrstah sanacij:
– utrditev in povečanje dovoljene obremenitve terena, podvrženega pritisku sil teže, z zapolnitvijo morebitnih votlin, razpok in mikro špranj;
– obnova stične površine med terenom in temeljem objekta, da se obremenitev enakomerno porazdeli v izogib posedanju v posameznih točkah;
– ponovno spajanje in povezovanje razdrobljenih temeljev, kot posledice kemično-fizikalne degradacije materialov;
– razporeditev strukturnih obremenitev objekta v terenu pod temeljem ali osnovno ploščo preko nosilnosti in trenja zemljine vzdolž pilota;
– sanacija z dvigovanjem objekta, kadar je to potrebno.
OPIS IZVEDBE
Tehnologija mikropilot-smola je sestavljena iz dveh faz:
– prva faza predvideva zapolnjevanje votlin oz. praznin z vbrizgavanjem smole z nadzorovanim ekspandiranjem, in s tem utrjevanje terena neposredno pod temeljem, dokler se ne doseže minimalni dvig objekta;
– druga faza predvideva vstavljanje tlačnih mikropilotov s pomočjo hidravličnega bata, opremljenega z manometrom za odčitavanje tlaka, potrebnega za potiskanje pilota v teren. Na ta način se preverja pravilnost dosežene vdorne globine za vsak posamezni pilot in določi njegova nosilnost. Hidravlični bat lahko doseže potisno obremenitev do približno 25 ton na glavo posameznega mikropilota. Ko mikropilot pri postiskanju v tla doseže nosilno plast zemljine, kar je razvidno iz hitrega povečanja potisnega tlaka, se hidravlični bat umakne in se MIKROPILOT MP/60 zacementira v temelj.

Za določanje teoretične nosilnosti mikropilotov MP/60 Novatek skladno z dekretom italijanskega Ministrstva za industrijo z dne 14/01/2008 (tehnični standardi za gradbeništvo) uporablja metode in model izračuna na osnovi rezultatov poskusov, zbranih na dejanskih objektih. Novatek omogoča brezplačno uporabo omenjenega modela vsem svojim strankam, ki bi jo želele uporabiti.