UTRJEVANJE TERENA

NAJINOVATIVNEJŠE TEHNOLOGIJE ZA UTRJEVANJE TERENOV IN TEMELJEV

VZROKI POSEDANJA

Posedanje terenov lahko od primera do primera pripišemo posameznemu ali več različnim vzrokom. Glavni vzroki so: sušenje terena zaradi suše in izruvanja korenin rastlin, izpiranje zaradi puščanja komunalnih vodov in meteorne vode, povečanje obremenitve temelja zaradi povečane teže objekta, nadzemni ali podzemni izkopi v neposredni bližini objekta, spremembe v porazdelitvi medplastnih pritiskov, spremembe v stopnji zasičenja zemljinez vodo in vibracije v terenu, ki so lahko naravne ali jih povzroča človek na površini ali pod objektom. Posedanje se običajno pojavlja na plazovitih terenih z visoko koncentracijo glinastih skrilavcev.
Poslabšanje geotehničnih značilnosti terena, posebno še glinastega, spreminja njegovo fizikalno-kemične lastnosti in kroženje vode v podtalju, kar z izpiranjem tanjših plasti glinastih skrilavcev povzroča votlinice. Ti pojavi na plazovitih terenih povzročajo premikanje tal in tako posledično celotnega objekta.

 

REŠITEV

Utrjevanje temeljev in terena je osnovnega pomena za dokončno sanacijo posedanja objektov in posledičnim nastankom razpok v zidovih. Z utrjevanjem temeljev se okrepi območje podtalja, ki je podvrženo pritiskom teže objekta. Tako neposredno odpravimo probleme in se izognemo dodatnemu nevarnemu posedanju, ki lahko v določenih primerih ogroziti statiko celotnega objekta ali njeno uporabnost.
Utrjevanje plazovitega terena se lahko izvede pri novogradnjah ali na obstoječih objektih. V obeh primerih je potrebno utrditi podtalje z vbrizganjem ekspandirajočih smol pod temelje, kar izboljša geomehanske lastnosti terena na katerega delujejo sile teže objekta. Nosilni piloti zaključijo proces sanacije s prenosom pritiskov zaradi teže objekta na globje in trdnejše nosilne plasti zemljine. Ta pristop omogoča utrditev celotnega sklopa terena in temelja.

Dokončno rešitev ponuja Novatek s svojimi tehnologijami, ki predstavljajo najsodobnejše in najinovativnejše metode v gradbeništvu in industriji na področju neinvazivnega ali maloinvazivnega utrjevanja terenov in temeljev, ki so osnova za hitro izvedbo tisočev posegov letno z 10-letno garancijo. Omenjene tehnološke rešitve so rezultat razvojnega dela strokovnjakov  in tehnologov, dela pa izvajajo strokovno usposobljeni izvajalci z večletnimi izkušnjami.

Novatek zagotavlja dokončno rešitev problemov posedanja nanesene zemljine ali plasti glinastih skrilavcev ter tako preprečuje nastajanje razpok! Zajamčeno!

Naše tehnologije