Prednosti sistema LIFT PILE®

  

Dvig in utrditev

Naprava s tlakom dviga objekte do izravnave tudi do 30 cm!


Sproten nadzor

Naprava omogoča nadzor tlačne napetosti vsakega posameznega mikropilota in njegovo kalibracijo.


Stabilna rešitev

LIFT PILE® omogoča doseganje stabilnega izravnavanja, skladno s projektom, prek tlaka hidravličnega cilindra.


Hiter in neinvaziven poseg

Hitri posegi brez gradbenih del, izkopov in brez zmanjšane uporabnosti objektov.


Preventivno utrjevanje

LIFT PILE® omogoča zmanjšanje strukturnih napetosti v temeljih novozgrajenih objektov.


Takojšnja sanacija in garancija Novatek 

Naročnik lahko sanira vse razpoke takoj po končanem posegu. Sanacija temeljev s tehnologijo LIFT PILE® ima 15-letno garancijo.