EKSPANDIRAJOČE SMOLE

1.1 ZA POVEČANJE NOSILNOSTI TEMELJEV IN TERENA

PODROČJA UPORABE:

– utrjevanje obstoječih zgradb ali novogradenj,pri katerih je posedanje temelja poškodovalo in povzročilo razpoke v nadzidavah;
– utrjevanje tal industrijskih objektov, pri katerih je treba povečati nosilnost zaradi vgradnje težkih industrijskih strojev in naprav (stružnice, rezkalniki, robotizirana skladišča, težki stroji, podesti, notranje konstrukcije).

OPIS

Ta tehnologija predvideva vbrizganje posebnih ekspandirajočih smol visoke gostote in z veliko utrjevalno močjo pod temelj. Ekspazijasmole je rezultat mešanja dveh komponent, ki ob vbrizganju  v teren močno povečata svoj volumen. Tako nastane trden konglomerat z zaprto celično molekularno strukturo visoke mehanske odpornosti. Ta tehnologija je primerna za sanacijo posedanja terena, ki je rezultat delovanja sil teže v sferični prostor pod temeljem (Bousinnesqova sfera). Sicer je treba uporabiti druge tehnološke rešitve, kot so NOSILNI MIKROPILOTI, ki delujejo globlje v terenu. Novatek je razvil utrjevalne smole, ki se med seboj razlikujejo po gostoti, reakcijskem času in tlačni trdnosti. Vbrizgavanje utrjevalne smole z nadzorovanim ekspandiranjem se v odvisnosti od pogojev  lahko izvaja z uporabo posameznih vrtin, kot tudi z vertikalnim prekrivanjem (večplastno vertikalno vbrizgavanje), da se ojača celoten sferičen polprostor pod temelji, kjer delujejo delujejo sile težnosti.

MEŠANO VBRIZGAVANJE NA VEČ NIVOJIH

Večplastno vertikalno vbrizgavanje se izvaja tako, da se v teren vbrizgajo smole z različnim ekspanzijskim volumnom in gostoto na različnih nivojih globine, glede na razmere v terenu. Običajno se pri vertikalnem večplastnem vbrizgavanju na nivoju najbližje površini terena (med terenom in temeljem) vbrizga smola visoke gostote tipa HDR1000 z zelo nizkim koeficientom ekspanzije (običajno 1:3) s hitrim potekom reakcije (približno 10–15 sekund). Namen takega vbrizga je homogeno izravnati zemljino, na kateri sloni temelj, in ponovno povezati morebitne razpadle gradbene elemente (temlje, zidove, ...). Visoka gostota materiala omogoča zelo visoko tlačno trdnost prav na mestih največje obremenitve terena. Pri vbrizgavanju na večji globini se uporablja smola tipa HDR300 STATICA, ki je najnovejši izdelek Novatekovih raziskovalnih laboratorijev in je trenutno na voljo le pri Novateku. Ta smola s koeficientom ekspanzije približno 1:12, se odlikuje po tem, da lahko v nekaj sekundah spremeni svoje fizično stanje iz tekočega v želatinasto poltrdo obliko, nato pa zelo počasi poveča svoj volumen in se na koncu povsem strdi. Volumen sfere delovanja težnostnih sil pod temeljem je v celoti zapolnjen z vbrizganjem smole HDR300 STATICA. Vbrizgana in ekspandirana smola prestreže vse koncentrirane pritiske terena, obremenjenega s težo objekta. Smola HDR300 STATICA združuje prednost počasnega ekspandiranja in tlačne trdnosti, ki je zelo učinkovita pri globinskem utrjevanju. Vbrizgana smola pa mora ostati v bližini mesta vbrizga, ker odtekanje izpod temelja povzroči povišane stroške sanacije s prekomerno porabo smole.

OPIS IZVEDBE

Izvedba predvideva utrjevanje terena z vbrizgavanjem smole z nadzorovanim ekspandiranjem.
Postopek predvideva vertikalno prevrtanje temelja s spiralnimi svedri majhnega premera, običajno 18 do 26 mm, kjer so vrtine razporejene na razdalji približno enega metra. Sledi tlačno vbrizgavanje smol v teren na posameznem ali več različnih nivojih globine. Pri kemični reakciji smola med strjevanjem poveča svoj volumen in zapolni nastale votline v terenu ter tako utrdi in poveča nosilnost terena pod temeljem, obenem pa tudi dvigne objekt, če je to potrebno v skladu s projektom.
Večplastno vertikalno vbrizgavanje je zelo pomemben Novatekov prispevek k tehnologiji sanacije temeljev, kajti s tem postopkom je možno zagotoviti vertikalno homogenost utrjenega terena, cenovno učinkovitost metode in dolgo življensko dobo posega.
Pri predogledu objekta za sanacijo Novatekovo tehnično osebje na osnovi geoloških testov, tipologije, velikosti temeljev in glede na obliko razpok pripravi ponudbo, v kateri predlaga najprimernejšo vrsto smole in nivoje globine za vbrizgavanje. Vbrizgavanje smol z različno gostoto in različnim časom ekspanzije se izvede v enem posegu glede na značilnosti terena in temeljev.