DODATNE NOVATEKOVE STORITVE PRED IZVEDBO DEL

NOVATEK ZA STRANKE BREZPLAČNO IZVAJA VIDEOPREGLEDE IN IZRIS POTEKA INŠTALACIJ

VIDEOPREGLED

Videopregled se izvaja prek žičnega videosnemalnika premera samo 32 mm, opremljenega z barvno kamero HD. Videosnemalnik je povezan z zunanjim zaslonom LCD 6", ki omogoča vpogled v realnem času v notranje stanje vodov in shranjevanje posnetka na dlančniku. Videopregled lahko pokaže stanje voda v dolžini največ 30 metrov z začetkom iz katere koli točke dostopa.
Z videopregledom se natančno ugotovijo vse morebitne anomalije v vodu, prisotnost tujih teles, zmanjšanje pretoka v cevi zaradi naplavin in/ali flišnih ali drugih sedimentacij, prisotnost tujih priključitev, špranj in razpok v stenah cevovoda. Ob koncu naročniku izročimo zoščenko s posnetkom videopregleda.

DOLOČANJE POTEKA INŠTALACIJ

Pred izvedbo del je potrebno ugotoviti in izrisati vode, kable in druge kovinske inštalacije v terenu pod in okrog temeljev. Novatek lahko odkrije in določi položaj zakopanih inštalacij z instrumentom, ki uporablja širokopasovno elektromagnetno sevanje s frekvenco med 15 in 30 kHZ (kabli in kovinske cevi na splošno) ali s pomočjo zaznavanja signala frekvence 50 Hz (napetostni kabli).

IZRIS TEMELJEV

Pred izvedbo del je potrebno določiti globino, dimenzije in trdnosti temeljev. Novatek za določanje teh podatkov uporablja metodo z udarnim vrtanjem s spiralnim svedrom premera med 25 in 30 mm do primerne globine, v posebnih primerih tudi s prevrtanjem temelja z izvrtinami premera 72 mm.